Zapewniam, że ekipa filmu do życia podchodzi bardziej „analogowo” niż „cyfrowo”, jednak technika pędzi na przód i uczymy się cały czas. Wykorzystujemy więc to co nowoczesny świat daje, aby szerzyć to, o czym ten świat chce zapomnieć. Dnia wczorajszego – 15.02.2016 zgodnie z zapowiedziami uruchomiliśmy kampanie crowdfundingową na platformie POLAK POTRAFI!

I tu chyba przyda się wyjaśnienie ( za Wikipedią )

Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocyserwisów społecznościowych i blogów.

-tyle Wikipedia.

polak potrafi

POLAK POTRAFI to najpopularniejszy w Polsce serwis internetowy zajmujący się crowdfundingiem. Cieszy się on dużą popularnością wśród ludzi o przeróżnych zainteresowaniach, wykształceniu, wieku. Zobaczcie, jak różne pomysły można tu spotkać: kosmos, gry, sport, kulturę. I wiele innych. Kosmos możliwości :)  Znaczy to, że jednocześnie zbierając fundusze na produkcję filmu promujemy inicjatywę popularyzacji dostępu do broni wśród nie związanych z nią Polaków, tych wszystkich którzy korzystają z serwisu. To pierwszy z poważniejszych kroków promocyjnych. Póki co na nim się skupiamy, bo o tym co jeszcze przed nami będzie powiedziane w stosownym czasie. A planujemy z rozmachem.

W związku ze zbiórką funduszy gorąco prosimy wszystkich o pomoc! Tylko dzięki jedności w działaniu, jedności środowisk strzeleckich mamy szanse zmieniać rzeczywistość. A umówmy się – jest nad czym pracować. Film ma odcisnąć ślad w myśleniu Polaków, czy może bardziej precyzyjnie ujmując – sprowokować do samodzielnego myślenia. Wierzymy że to pozwoli na dobre zmiany.

Co do naszej zbiórki – każdy ma możliwość wsparcia filmu dowolnie zadeklarowaną przez siebie kwotą. Oczywiście zrewanżujemy się ciekawymi nagrodami, o których dowiecie się tutaj. Prosimy też wszystkie stowarzyszenia strzeleckie o rozpowszechnianie informacji o filmie i zbiórce na POLAK POTRAFI.

Flag of Poland - Button on Black Computer Keyboard.

Na zebranie ustalonego progu w wysokości 25.000,00 czas mamy do 31.03.2016, 45 dni od dziś, a więc wszystko albo nic. Do dzieła!